Dobermann'da Renk Seçenekleri ve Kalıtımı

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

5 Şubat 2011 Cumartesi

Dobermann'da Renk Seçenekleri ve Kalıtımı


Dobermann’da Renk Seçenekleri ve Kalıtımı
Bu yazının amacı Dobermann ırkında görülen renk seçenekleri, bunların kabulleri ve kaltımıyla ilgili okuyucularımızın genel bir fikir edinmesidir.


Günümüzde Dobermann ırkında genel olarak kabul gören iki kürk rengi vardır: siyah ve kızıl (kahverengi).
siyah doberman yavru


Siyah ve kızıl kürklerin dışında FCI'ın kabul etmediği, ancak AKC tarafından kabul gören Mavi (blue) ve Fawn (Isabella/Deve Tüyü/Açık Kahve) kürkler de vardır. Bu durumda iki ana renk olan siyah ve kızıl'ın seyreltilmiş formu olan Mavi ve Fawn'ı da sayınca dört farklı kürk karşımıza çıkıyor: Siyah, Kızıl, Mavi, Fawn.

Ancak Türrkiye'deki resmi kurumların AKC ile bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle biz FCI standartlarını kabul etmek durumundayız.


Bu dört renk dışındaki hiçbir kürk rengi (örneğin beyaz kürk) kulüplerce kabul edilmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de tüm bu kürk renklerinde vücudun belirlenmiş kısımlarında (bkz: Irk Standartları) pas rengi lekelerin bulunması gerektiğidir.

Dobermann ırkında kürk rengine etki eden yalnızca iki takım gen vardır. Bunlar: B serisi ve D serisi olarak belirlenmiştir. Bu gen serilerinden her biri de iki aleli (seçenek, varyant) kapsar. Baskın (dominant) olan alel büyük harfle sembolize edilirken, çekinik (resesif) olan alel küçük harfle sembolize edilir. Yani B, b, D, d olarak sembolize edilirler;
B: Siyah,
b: Kızıl (kahverengi olarak da bilinir),
D: "nondilution" faktör,
d: "dilution" faktör.

Burada dilution faktör dediğimiz şey seyreltme faktörüdür.
Dominant olan alel, her zaman kendi serisindeki çekinik aleli bastırmakta, gizlemektedir. Buna göre;
B: siyah renk geni, kızıl renk geni b'ye baskındır.
D: 'nondilution' faktör ise dilution faktör d'ye baskındır.

Her köpek B serisi genlerden iki kopya, D serisinden de iki kopya taşımaktadır ve az önce de söylediğimiz gibi baskın olan çekinik olanın etkilerini her zaman bastırmaktadır. Buna göre BB veya Bb olan bir köpek siyah olacaktır, çünkü baskın olan B (siyah), çekinik olan b'nin (kızıl) etkilerini bastıracaktır. Köpeğin kızıl olması için baskın olan B'yi hiç taşımamalıdır, yani bb olmalıdır.

Mavi (blue) köpekler "siyah"ın seyreltilmiş formuyken, fawn köpekler "kızıl"ın seyreltilmiş formudur. Rengin seyreltilmiş olması için mutlaka dd olması gerekmektedir. Çünkü seride bulunacak olan bir D (non-dilutiun) faktör, d'nin etkilerini bastıracaktır.

Bu bilgiler ışığında renklerine göre dobermann'ların genotipi
Siyah: BBDD, BBDd, BbDD, BbDd
Mavi: BBdd, Bbdd
Kızıl: bbDD, bbDd
Fawn: bbdd
şeklindedir. Bunu yorumladığımızda,

Siyah dobermannlarda en az bir siyah renk geni ve yine en az bir non-dilution faktör geni bulunmalıdır.
Mavi dobermannda en az bir siyah renk geni ve iki dilution faktör geni bulunmalıdır. Baskın olan non-dilution geninin bulunması durumunda siyah renkli olur.

Aşağıdaki tabloda dobermannların eşleşmelerinde genotiplerine göre doğacak yavru seçenekleri ve yüzdeleri verilmiştir.


Çeviren ve Derleyen:
Oktay Gülsaçan
(2007)

Kaynaklar:
http://whitedobes.doberinfo.com/
http://www.handlerturkey.com/ (HT)

Katkıda Bulunanlar:
Oya Yalvaç
Bu makale Vesta Pet Services web sitesinde yayımlanmak üzere çevrilmiş ve düzenlenmiştir. Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage