Vesta Pet Services

Bu sitede yer alan tüm içerik Vesta Pet Services'a aittir. İçeriğin tamamı veya bir bölümü kaynak göstermek suretiyle bile kopyalanamaz.

Vesta Evcil Hayvan Eğitim Bakım Sportif Faaliyetler San ve Tic LTD ŞTİ

iletişim: +90 555 496 96 55

Ofis: Kazımdirik Mah. 367/7 Sokak No:14/1 Avcılar Effect B.109 Bornova/İZMİR

Köpek Oteli: Gökyaka Mah. Gökyaka Kümeevler Yolu Cad. No:108 Kemalpaşa/İZMİR

Vesta Veteriner Kliniği: Kazımdirik Mah. 367/7 Sokak No:14/1 Avcılar Effect B.110 Bornova/İZMİR

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli
TYS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
TYS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Mayıs 2022 Cumartesi

Köpekler İçin Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı (TYS) KIF/KÖPED 2022

TOPLUMSAL YAAMA UYUM SINAVI I - II - III - IV

Toplumsal Yaama Uyum Sınavı (TYS), bir köpein idarecisi ile birlikte sokaklar, parklar, AVM’ler, toplu taıma araçları vb kamusal alanlar ile veteriner klinikleri, maazalar, kafe ve restoranlar gibi toplumun ortak olarak kullandıı özel alanlarda toplumsal yaama uygun biçimde sosyalletirilmiş olmasını, toplumsal yaamda uyum içerisinde bulunmaları için kazandırılması gereken asgari davranıların öretilmiş olmasını; köpek idarecilerinin köpekleriyle birlikte sosyal yaamda dier canlılara rahatsızlık vermeden ve onlardan rahatsız olmadan bulunmaları için edinmeleri gereken davranış ve bilgileri ölçen ve deerlendiren 4 bölümden oluan sınavlara verilen genel addır.

Kolaydan zora TYS I, TYS II, TYS III olmak üzere 3 seviye sınav ve TYS IV’le beraber 4 seviye bulunur. TYS III ve TYS IV seviyelerini baarıyla tamamlamış bir köpek, idarecisiyle birlikte toplum içerisinde karılaabilecei pek çok unsura karı iyi sosyalletirilmi, eitilmi, toleransı yüksek, kontrol edilebilir yani toplum içinde yaamaya uygun bir köpek olarak yetitirilmiş anlamına gelir.

Her seviye, Temel Bilgiler Bölümü, Sosyal Yaam Bölümü, Öretilmiş Temel Davranılar Bölümü ve Trafik Bölümü olmak üzere 4 bölümden oluur.

Sınavın her seviyesinin tamamı sevk kayıı ile yapılır.
- TYS I’de idareci, köpeine her bölümdeki her basamaın sonunda yiyecek, oyuncak vb. pozitif

ödüller verebilir; sınav sırasında köpei ile hem sözel hem de beden dili ile iletiim kurabilir.

- TYS II’de idareci, köpeine her bölümün sonunda yiyecek, oyuncak vb. pozitif ödül verebilir; sınav sırasında köpei ile hem sözel hem de beden dili ile iletiim kurabilir.

-  TYS III’te idareci, köpeine sınav sonuna dek yiyecek, oyuncak vb. pozitif ödül veremez, sadece her basamaın sonunda abartılı olmayacak ekilde köpeini sözel olarak onaylayabilir; sınav sırasında ise köpei ile söz ya da beden dilinden birini seçerek iletiim kurabilir ve bunu sınav baında bildirir.

-  TYS IV seviyesi için özel bir sınav düzenlenmez, ancak TYS III’te baarılı olmuş bir köpek, baarılı olduilk sınavından en az 18 ay sonra ve 36. ayını doldurmuş olmak kaydıyla ikinci kez TYS III seviyesinde farklı bir idareci ile sınavda baarılı olduunda TYS IV sertifikası almaya hak kazanır. Sınavda ölçülen ve deerlendirilen davranıların aksine bir ekilde sınavda diskalifiye olmalarını gerektirecek bir davranıı gerçek yaamda gösterdikleri tespit edilmedii sürece TYS IV sertifikaları ömür boyu geçerli kabul edilir.

Katılımcı sınava ilk 3 seviyede istedii seviyeden girebilir. Yani I ve II. Seviyeye girmeden III. Seviyeden sınava katılabilir.

dareci, sınava hangi seviyede gireceini sınav organizasyonuna hem yazılı hem de sözel olarak bildirir. Sınav sırasında seviye yükseltme ansına sahip deildir ancak üst seviyede sınava girmesi durumunda girdii seviyeyi sınav sırasında bir davranış hatası veya yetersizlii nedeniyle hakem ya da katılımcı, ya da stratejik nedenlerle katılımcı kendisi yalnızca bir seviye düürebilir. Örnein TYS III’ten sınava katılan bir katılımcı, sınav sırasında beden dili ile iletiimde aksaklık yaadıı için sözel iletiimi de kullanırsa artık TYS III seviyesinde baarılı olamayacaı için TYS II derecesinde deerlendirilmeyi talep edebilir. Hakem de bu gibi durumlarda inisiyatif kullanarak bir alt basamaktan deerlendirme yapabilir. Seviye düürme sınavın hangi aamasında yapılırsa yapılsın, sınav sonucu düük olan seviye üzerinden alınır.

Aynı gün aynı köpekle TYS’ye birden fazla katılım mümkün deildir.

3 aydan büyük ve aıları tamamlanmış tüm köpekler ile 18 yaından büyük tüm katılımcılar TYS I ve II seviyesinde sınava katılabilir.

TYS III sınavına katılım için köpek en az 12 aylık olmalıdır.

Sınava KIF ve FCI ecereli ve KIF soy kütüüne kayıtlı tüm saf ırklar ve ırk olarak kabul edilmeyen (melez) tüm köpekler, organizasyona önceden bildirilmiş idarecileri ile katılabilir.

Sınava girecek tüm köpekler mikroçiplendirilmiş ve aıları tam olmalıdır. Sınav öncesi mikroçip ve salık karnesi kontrolü yapılacaktır. Salıksız olduu ya da riskli olduu öngörülen köpeklerin sınava girmesi sınav komitesince engellenebilir.

Sınavın her bir bölümü 100 puan üzerinden deerlendirilir, katılımcı her bölümden ayrı ayrı en az 70 puan aldıında baarılı kabul edilir. Tüm bölümlerden geçen katılımcı sınav sonunda yapılan deerlendirmeye göre “Geçti-Kaldı” eklinde not alır. Puanı bildirilmez. Yalnızca her seviyede katılımcılar arasından organizasyonun tercihine göre birinci ya da ilk üç katılımcı sıralanabilir, ödüllendirilebilir. Sıralama ve ödüllendirme yapılacaksa sadece birincinin mi, ilk üç katılımcının mı ödüllendirilecei sınav balamadan katılımcılara bildirilir. Üç ve üçten az katılımcının olduu durumlarda sadece birinci ödüllendirilebilir. Sınav sırasında seviye düüren katılımcılar en yüksek puanı alsalar dahi sıralamaya dahil edilmezler. Sıralama sırasında Temel Bilgiler Bölümü %15, Sosyal Yaam Bölümü %30, Temel Davranılar Bölümü %30, Trafik Bölümü %25 olarak ortalamaya dahil edilir ve sıralama buna göre belirlenir. Birden fazla katılımcı aynı puanı aldıysa Sosyal Yaam Bölümünden en yüksek puanı alan katılımcı üst sırada kabul edilir, yine eitlik söz konusuysa Temel Davranılar Bölümünden yüksek alan katılımcı üst sırada kabul edilir, yine eitlik söz konusuysa Trafik Bölümüne ve sonrasında Temel Bilgiler Bölümüne bakılır. Tüm bölümlerde eitlik söz konusuysa sıralama hakem inisiyatifi ile yapılır.

Hakem ya da deerlendirmeci, sınav sonunda köpein hangi alanlarda gelitirilmesi gerektii ya da riskli gördüü tutum ve davranılar konusunda idareciye kendisi için doldurulmuş formla bilgi vermelidir. Böylece kamu yararına uygun gelitirmeler köpek sahibi tarafından ivedilikle gerçekletirilmesi için raporlanmış ve kendisine bildirilmiş olur.

Sınav sonucu baarılı olan köpeklere “[MKROÇP NO] mikroçip numaralı [KÖPEĞİN ADI] adlı köpek, idarecisi [DARECİ AD SOYAD] ile birlikte Toplumsal Yaama Uyum Sınavının [1/2/3] Seviyesini baarı ile tamamlamıtır.” eklinde sertifika verilecek ve TYS I, TYS II ya da TYS III ünvanı köpein KIF veritabanına ilenecektir.

Sertifikanın geçerlilii 18 aydır, geçerlilik süresi sertifikada yazılı olarak belirtilir ve sınav günüyle beraber 18 aylık süre balar. En az 18 ay sonra ikinci kez TYS III seviyesinden farklı bir idareci ile sınavda baarılı olmuş en az 36 aylık köpeklerin TYS IV sertifikaları, sınavda ölçülen ve deerlendirilen davranıların aksine bir ekilde sınavda diskalifiye olmalarını gerektirecek bir davranıı gerçek yaamda gösterdikleri tespit edilmedii sürece ömür boyu geçerli kabul edilir.

Sınavlar KIF tarafından yetkilendirilmiş hakemler tarafından yapılacaktır.


BÖLÜM A: TEMEL BLGLER BÖLÜMÜ (100 Puan)

Bu bölümde köpek idarecisinin köpei ile toplum içerisinde uyumlu bir ekilde var olması, toplumda tehlike ve/veya rahatsızlık yaratmadan sorumluluklarının farkında olarak varlıını sürdürmesi için gerekli asgari teorik bilgi ve yaklaıma sahip olup olmadıı ölçülür ve deerlendirilir.

dareci, katıldıı her TYS’de bu bölüme de tıpkı dier bölümler gibi her defasında girmelidir, daha önceki bir TYS’de baarılı olması, daha sonraki sınavlarda bu bölümden muafiyet salamaz zira bilgi ve tutumların tazelii ve güncellii önemlidir. Yalnızca aynı gün birden fazla köpekle katılıyorsa, ya da bir gün arayla düzenlenecek sınavlara katılıyorsa bu bölüme bir kez girer.

Temel Bilgiler Bölümü 5 konu baı altında 5 ıklı çoktan seçmeli 40 sorudan oluur. Bu konu balıkları:

  1. Köpek Sahipleri ve darecileri için Köpek Anatomisi ve Fizyolojisi (5 soru)

  2. Köpek Sahipleri ve darecileri için Köpek Bakımı ve Saı (10 soru)

  3. Köpek Beden Dili (5 Soru)

  4. Köpek Sahibinin Hukuki Sorumlulukları (5 Soru)

  5. Köpekle Yaam (15 Soru)

olarak belirlenmitir. Puan hesaplamasında, katılımcının doru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4’ü çıkarılarak NET cevap sayısı bulunacaktır.

Temel Bilgiler Bölümü’nde sorulacak sorulardaki bilgiler, sınavdan en az 1 ay önce KIF ve/veya KÖPED internet sitesinde yayınlanacak “TYS Temel Bilgiler Kitapçıı”nda yer alır.


BÖLÜM B: SOSYAL YAAM (100 Puan)

Bu bölümde köpein ve idarecisinin yaamı boyunca ihtiyaç duyabilecei bazı sosyal alanlardaki köpein yaına uygun davranıları ölçülmektedir. Köpek sınav boyunca sakin olmalı, ürkme, kurtulmaya çalıma, aırı heyecan, saldırganlık, aırı havlama, sürekli üste atlama vb tutum ve tepkiler göstermemelidir. Hakem ya da deerlendirmeci, bu bölümü ya da bu bölümün bazı basamaklarını birkaç hatta sınava katılan tüm köpek ve idareciler için aynı anda gerçekletirmek isteyebilir.

Aırı korku belirtisi gösteren köpekler için uygulama derhal durdurulur. Köpek hiçbir ekilde zorlanmamalıdır.

1.Kafes/Taıma Çantasına Girme, çinde Bekleme, Çıkma (15 Puan):
dareci hakemin gösterdii noktada daha önceden yerletirdii kendi taıma çantası/kafesinin yanına gider. Kafesin ya da taıma çantasının birkaç adım uzaında durur. Hakemin iareti ile birlikte köpeine kafes/çanta içine girmesi için iaret verir. Köpek istekli bir biçimde içeri girer, idareci hakemin iareti ile köpein sevk kayıını çıkarır ve kapaı kapatır. Köpek dier köpein A bölümünün ilk 4 aaması tamamlanana dek ya da hakemin yeterli gördüü kadar kafes/çanta içinde sakince beklemelidir. Havlama, tırmalama, telleri/kapaı ısırma, çılık atma vb. davranılarda köpek hakem iareti ile çıkarılır. Girmek istemeyen köpekler zorlanmamalıdır. Hakem iaret verdiinde kapıdan kontrollü biçimde çıkmalıdır. Köpein kontrollü çıktıı net biçimde ayırt edilebilmelidir. Kafesinden çıkarılan köpee derhal sevk kayıı takılır.

2. Genel Muayene (30 Puan):
Köpekler, bir veteriner kliniine girerek, deerlendirme/sınav alanında belirlenmiş bir noktada zeminde ya da bir muayene masası üstünde bir veteriner hekim tarafından genel muayeneye tabi tutulacaktır. dareci hakemin iareti ile köpeinin yanına eilir, doru biçimde köpeini kucaklar ve birkaç adım kadar yürür, durur, hakemin onayı ile sakince belirlenmiş yere ya da muayene masası üzerine bırakır. Köpek konduu yerde ya da muayene masası üstünde sakin ve güvenle durmalıdır. Bu egzersizin nasıl yapılacaına (yerde ya da muayene masasında) köpein aırlıı göz önünde bulundurularak hakem veya hekim karar verir. Hakem ya da deerlendirmeci, aır köpeklerde idarecinin köpei rahatlıkla fiziksel olarak kontrol altında tutabildiini anlayabilmek için köpein idareci tarafından yalnızca ön ayaklarının bir miktar kaldırılmasını ve o ekilde tutulmasını talep edebilir. Köpek, saldırganlık göstermemeli ya da yapılacak ileme engel olmaya/kurtulmaya çalımamalıdır. Gözler, kulaklar, aız ve diler, deri ve kürk yapısı, eklemler, pati pedleri, vücut sıcaklıı, kapiler dolum, kalp atıının dinlenmesi vb. Tüm muayene boyunca köpek sakin kalmalıdır. Hekim ya da hakem gerekli görürse aızlık takılmasını isteyebilir. Katılımcı, muayene esnasında köpei için uygun ölçülerdeki aızlıı hazır bulundurmalıdır. Köpek aızlıktan kurtulmaya çalımamalıdır. Çekingenlik ya da yaa uygun seviyede heyecan kabul edilebilir. 6 aylıktan büyük köpeklerde agresif davranış diskalifiye sebebidir, testin dier aamalarına izin verilmez.


3. Küçük Tıbbi Müdahale ve Taranma (20 Puan):
Köpekler yerde ya da muayene masası üstünde, bir veteriner hekim tarafından küçük bir müdaheleye hazırlanır. Bu bir enjeksiyonun, yara temizliinin, taranmanın, herhangi bir sprey uygulamasının, bandaj uygulamasının veya tablet yutturmanın canlandırması olabilir. Bu bölümde köpee gerçek bir tıbbi müdahale yapılmamaktadır. Köpek uygulama boyunca meraklı ve ilgili olabilir ancak saldırganlık göstermemeli ya da yapılacak müdahale canlandırmasına engel olmaya/ kurtulmaya çalımamalıdır. Uygun bir deerlendirme için en az iki (2) uygulama yapılmalıdır. 6 aylıktan büyük köpeklerde agresif davranış diskalifiye sebebidir, testin dier aamalarına izin verilmez. Hekim ya da hakem gerekli gördüü takdirde köpein anatomisine uygun aızlıın takılmasını isteyebilir. Aızlıkla da olsa agresyon tolere edilmez.

4. Araçla Seyahat (15 Puan):
Köpekler, araca binmekten ya da araçla seyahat etmekten korkmamalıdır. Bu bölümde idareci, köpei ile beraber durmuş vaziyette bir aracın yanına gelir, tercihine göre taıma kafesi içinde ya da arka koltukta uygun güvenlik donanımıyla birlikte seyahate hazır olmalıdır. Hakemin ya da deerlendirmecinin talebi dorultusunda aracın çalıtırılması ve/veya kısa bir seyahat edilmesi istenebilir. Tüm süreçler boyunca köpek sakin ve istekli olmalı, kaçmaya çalımamalı, direnmemelidir. Yaa uygun ekilde hareketlilik ve heyecan kabul edilebilir. Araca binmek istemeyen köpek kesinlikle zorlanmamalıdır. dareci, köpein kendini hazır hissedene dek bir dakikayı bulmamak kaydıyla aracı koklamasına izin verebilir. Egzersiz sonunda köpek, araçtan kontrollü biçimde inmelidir. Kontrollü iniş net biçimde idarecinin iareti ile ayırt edilebilir olmalıdır.

5. Yemek Masası/Kafeterya (20 Puan):
dareci, bu egzersiz için belirlenmiş balangıç noktasına köpei ile beraber gelir. Yanında getirdii uygun saklama koullarında saklanmı, üzerinde katılımcı numarası yazan yiyecei asistana teslim eder. Hakemin gösterdii alanda, kendisine bildirilen masaya oturur ve köpeine oturması ya da yatması için iaret verir. Daha sonra hakemin iareti ile garson kılıında biri masaya gelir, idareci ile kısa bir konuma gerçekletirdikten sonra ayrılır. Az sonra baka bir kii masaya servis tepsisi içinde az önce asistana verilen yiyecek/içecei aynı ekilde servis eder. Köpek gelen kiiler üzerine atlamamalı, havlamamalı, agresif davranılar sergilememelidir. Masaya, tepsiye vs hamle yapmamalı, idarecinin kucaına çıkmaya çalımamalıdır. Gelen kiileri sakince koklamak ve sakin bir beden dili ile ayaa kalkmak, etrafa bakınmak kabul edilebilir. Ancak idarecinin iareti ile yeniden oturur/yatar pozisyona geçmelidir. dareci, kendisine getirilecek yiyecei yemek zorunda deildir ancak yiyecekle ilgilendiini göstermesi gerekir. Bu egzersizde aynı anda birden fazla katılımcı farklı masalarda deerlendirilebilir. Köpeklerin dier katılımcı ya da onların masalarına, köpeklerine, o masalara yaklaan figüranlara da rahatsızlık vermeden beklemeleri gerekir.


BÖLÜM C: ÖRETLMİŞ TEMEL DAVRANILAR BÖLÜMÜ (100 Puan)

Bu bölümde bir köpein uygun biçimde sosyal alanlara girebilmesi için gerekli belli balı davranıları örenme seviyesi ve idarecisiyle uyumu test edilir.


1. Sevk Kayılı Yürüyüş (28 Puan):
dareci hakemin onayıyla belirlenen emada normal, hızlı ve yavaş bir ekilde yürümelidir. Köpek, idarecinin sol tarafında, tempoya ayak uydurarak çok geride kalmadan ya da çok ileri gitmeden, yakın bir ekilde idarecisini çekitirmeden yürümelidir. Sevk kayıı gevek, yere doru U eklinde salınmalıdır. Sevk kayıında stres olmamalıdır. Sevk kayıı daima sol elde olacaktır.

Tempo deiiklikleri net biçimde yapılmalıdır. Sevk kayıını ısırma, pasif direnme ya da idarecinin üstüne atlama istenmeyen davranılardır.

Balangıç noktasından çıktıktan 40-50 adım sonra U dönüü yapılır, Geriye dönüte 5 adım normal, 10 adım hızlı, 10 adım yava, 10 adım normal tempoda yürünür. 90 derece saa dönüp normal tempoda 10-15 adım yüründükten sonra herhangi bir iaret verilmeksizin durulur. Köpek kendiliinden durmalıdır. Durunca oturabilir. Hakemin onayı ile bir sonraki egzersizle devam edilir. ki egzersiz arasında ve sınavın bütününde yürüyüş normal tempoda ve uygun biçimde devam etmelidir.

2. Farklı Zeminlere Basma (8 Puan):
dareci, köpei ile birlikte önceden belirlenmiş farklı zeminlere çıkarılır. Metal, mıcır, toprak, çim, seramik, plastik engeller ve yüzeyler olabilir. Köpein kayıı ile birlikte yürürken bu engel ve yüzeylere çıkması, basması ya da yürümeye devam etmesi istenir. Zeminde rahat yürümeli ya da durmalı, reddetmemeli ya da kaçmaya çalımamalıdır. Köpein engeli ya da yüzeyi çok kısa bir süre koklamasına izin verilebilir. Engelin yükseklii ırkın kendi baına çıkabilmesine uygun deilse hakem, köpein idarecisi tarafından kucaa alınarak çıkarılmasını isteyebilir. Belli bir derece çekingenlik kabul edilebilir. Korkan köpek kesinlikle zorlanmamalıdır. kna etmek için idareci hakemin izin verdii makul bir zaman diliminde köpei cesaretlendirebilir. Uygun bir deerlendirme için uygulama en az dört (4) farklı zeminde yapılmalıdır.

3. Oturma Davranıı (8 Puan):
dareci hakemin iaretiyle köpei ile balangıç noktasına geçer ve köpeinden oturmasını ister. Köpek oturduktan sonra hakemin iaretiyle idareci köpei ile uyum içinde 15 adım orta tempoda yürür, durur ve köpeinden yeniden oturmasını ister. dareci bu noktada 30 saniye kadar sabit durur, köpek bu esnada idarecisinin yanında oturmaya devam etmelidir. stein yenilenmesine izin verilmez. Hakem iaretiyle sonraki egzersizle parkur devam eder.

4. Bekleme Davranıı (Oturarak) (8 Puan):
dareci hakemin iareti ile birlikte köpeiyle uyumlu biçimde normal tempoda yürümeye balar. 15 adım sonra durur, köpeinden oturmasını ister. Hakemin iareti ile sevk kayıını yere bırakır, uygun noktaya sabitler ve arkası dönük biçimde köpeinden 15 adım uzaklaır. Hakemin onayı ile köpeinin yanına döner ve egzersiz tamamlanır. Köpein yanından ayrılırken istek yinelenebilir ancak uzaklaırken ya da hakem onayı beklenirken yinelenmemelidir. Egzersiz tamamlanınca ara vermeden bir sonraki egzersize geçilir.


5. Gelme Davranıı (8 Puan):

dareci köpeinin yanına geldikten sonra, yürüyüş kayıı, uzun sevk kayııyla (10 metrelik) deitirilir. Uzayan/Otomatik tasmalara izin verilmez. Hakemin iareti ile 10 adım kadar yürür, durur ve köpeinin orada beklemesini sözle ya da beden diliyle ister. Köpek oturur ya da yatar pozisyonda bekleyebilir. Sırtı dönük ekilde 15 adım uzaklaır, sonra yüzünü döner. Hakemin onayı ile beraber köpeini çaırır. Köpek, hızla ve istekle idareciye gitmelidir. Gittiinde önünde, ikinci bir sinyale gerek kalmadan oturmalıdır. dareci hakemin onayı ile beraber köpeine kısa kayıını tekrar takar ve egzersiz sonlanır.


6. Oyun Oynama: Durma-Bırakma Davranıı (8 Puan):

dareci, köpei ve köpeinin sevdii bir oyuncak ile beraber balangıç noktasına gelir. Hakemin iareti ile beraber at-getir eklinde ya da çekitirmece eklinde oyun balatır. At-getir oyununda köpek, nesne atılmadan önce “dur” sinyali ile durdurulur. Hakem onayı ile atılan nesneyi istekle ve olabildiince düz bir çizgide idareciye getirmeli, idareci “Bırak” iaretini verdiinde tek seferde bırakmalı ve yeniden hamle yapmamalıdır. Köpein nesnenin atılması ile beraber idarecinin yanından ayrılması istenmez. Çekitirme oyununda idareci köpein dikkatini çektikten sonra oyunu balatır ve köpeine “dur” sinyalini verir. Köpek nesneyi gözü ve baıyla takip etmeli (motive biçimde) ancak hamle yapmamalıdır. Hakemin sesli iaretinden sonra idareci ikinci bir iaretle köpein oyuncaı ısırmasını salar, bir süre çekitirmece oynandıktan sonra hakemin sesli iareti ile idareci birkaç saniye içinde köpeine oyuncaı bıraktırmalıdır. Oyuncaı bırakan köpek yeniden hamle yapmamalı, ancak dikkati de etrafa kaymamalıdır.


7Yerine Geçme Davranıı (8 Puan):
dareci deerlendirme alanına getirdii ve bu egzersizin yapılması için uygun taıma kafesi, yatak vb. nesneyi hakemin gösterdii yere yerletirdikten sonra balangıç noktasına uzun sevk kayıı (10 metre) ile köpeini getirir ancak sevk kayıının köpee 1 metrelik yakınlıkta olan kısmından tutmalıdır. Hakemin iareti ile nesneden yaklaık 10 adım mesafede durarak kayıı gevetir ve köpeinden sözcük veya beden diliyle nesnenin içine girmesini ya da üstüne çıkıp beklemesini ister. Köpek istekle egzersizi yerine getirmelidir. Hakemin onayı ile idareci köpein yanına gider ve sonraki egzersize geçer. Egzersiz köpein kontrol dıına çıkması ihtimaline karın dier köpeklerden ve insanlardan yeterli uzaklıkta yapılmalıdır.


8. Kucakta Taıma (8 Puan):

dareci yerinde bekleyen köpeinin yanına gider, hakemin iareti ile köpeini kaldırır ve sakince durmasını ister. Yanına eilir, doru biçimde köpeini kucaklar ve 10-15 adım kadar yürür, durur, hakemin onayı ile sakince yere ya da hakemin gösterdii nesne üzerine bırakır. Köpek konduu yerde sakin ve güvenle durmalıdır. Egzersiz hakem onayı ile sonlandırılır ve sonraki egzersize geçilir.


9. Yiyecei Bekleme Davranıı (8 Puan):

dareci, köpeini hakemin onayı ile sahadan çıkarır, daha önceden getirmiş olduu ve köpein istekle yiyecei bir yiyecekle beraber köpeini bu egzersiz için belirlenmiş alana götürür. Köpeinden oturup beklemesini ister. Önüne uygun bir kapta çok az miktarda yiyecek koyar. Hakemin onayı ile beraber köpeine yiyecei yemesi için iaret verir. Köpein yiyecei yemesi ile egzersiz tamamlanır. Egzersiz öncesi köpee az miktarda su verilebilir.


10. Uzun Yatma Davranıı (8 Puan):

dareci, dier katılımcının Temel Davranılar Bölümü balamadan önce hakemin gösterdii noktaya gider, köpeinden yatmasını ister ve köpeinin kayıını yere sabitleyerek ya da uzun sevk kayıı ile köpeinden 10 adım uzaklaır. Dier katılımcının Temel Davranılar Bölümü tamamlanana ya da hakem kendisine iaret edene kadar köpei yatarak beklemelidir. Daha sonra köpein yanına döner, köpeinin kayıını eline alır ve köpeine kalkması için iaretini verdiinde köpek kalkar, egzersiz tamamlanır.

BÖLÜM D: TRAFK BÖLÜMÜ (100 Puan)

Bu bölümün amacı bir köpein günlük yaamda karılaabilecei farklı canlı ve cansız varlıklara, seslere vb. karı göstermiş olduu tutum ve davranıların deerlendirilmesidir. Testin bütününde köpekten beklenen, iyi sosyalletirilmiş olması ve dikkat daıtıcılara karı aırı tutum ve davranılar (agresyon, aırı heyecan, havlama, korku, kaçma vb.) sergilememesidir.

Trafik bölümü boyunca idareci, köpei ile normal tempoda, sevk kayıı ile belirlenen rotada yürüyüş yapacaktır. Yürüyüş rotasına yerletirilmiş dikkat daıtıcılarla karılaıldıında köpekten takip etmesi yeniden istenebilir. Baskı ve/veya düzeltme kabul edilmez. Köpekler sınav boyunca kaygısız, rahat ve özgüvenli davranmalıdır.

1. Çim biçme makinası, kırıcı, delici ya da muadili bir iş aleti ile çalıan kiinin yanından geçi. (10 Puan)

2. Belirlenmiş istikamete doru giderken karı istikametten koan insanları geçi. (10 Puan)

3. Belirlenmiş istikamete doru giderken karıdan gelen bisiklet, scooter, elektrikli scooter, paten, kaykay, bebek arabası, valiz, el arabası, drone vb. kullanıcısının yanından geçi. Her sınavda birden fazla uyaran olmalıdır. (10 Puan)

4. Belirlenmiş istikamete doru giderken karı istikametten gelen taıtın köpek ve sahibinin hizasına gelerek yavaça durması ve adres vb. sorması. (10 Puan)

5. Yabancı birinin köpek idarecisiyle tokalaması ve kısa bir konuma gerçekletirmesi. (10 Puan)

6. Seslere duyarlılıın test edilmesi. Köpek sese ilgi gösterebilir fakat korkmamalı ya da agresyon göstermemelidir. İş makinası, siren, korna, zil, çocuk çılıkları vb.. (10 Puan)

7. Görsel uyarılara karı duyarlılıın test edilmesi. emsiye, kulaklık, maske, bere, apka, baston vb.. (10 puan)

8. Kıyafetlere karı duyarlılıın test edilmesi: Deiik üniformalar, yamurluk, pelerin, yerel kıyafetler, çöpçü/dilenci/palyaço kıyafetleri vb. farklı kıyafetler kullanılabilir. (10 Puan)

9.Köpek/ler idarecisi tarafından bir aaca, çite duvara ya da herhangi bir yere balanır. dareci köpein göremeyecei bir yere gizlenir. Göz kontaı olmamalıdır. Köpek oturabilir, yatabilir ya da ayakta durabilir. Köpein ya da sınavdaki dier köpeklerin önünden baka bir köpek baka bir idareci tarafından geçirilir. Köpek geçiş yapan köpee agresyon göstermemelidir. (10 Puan)

10. Trafik bölümü sona erdiinde idareciler köpekleriyle birlikte hakeme doru gider, önünde dururlar ve hakemin elini sıkarlar. Köpek hakeme agresyon göstermemeli ya da kaçmaya çalımamalıdır. (10 Puan)

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage