Resimlerle Dobermann Irk Standartları 3: Hatalar

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

31 Ekim 2011 Pazartesi

Resimlerle Dobermann Irk Standartları 3: Hatalar

Hatalar:

Önceki yazılarda bahsedilen noktalardan herhangi bir ayrım hata kabul edilmektedir. Hatanın ciddiyeti, derecesiyle aynı oranda olmalıdır.

Genel Görünüm: Cinsel görünümün yer değiştirmesi, küçük boyutta kalmak, çok küçük ya da çok büyüklük, uzun  bacak, hafif kemik

Kafa: Çok büyük, çok dar, çok kısa, çok uzun, çok fazla ya da çok az stop, roman burun,  kafanın eğiminin kötü olması, zayıf altçene, yuvarlak veya ince uzun gözler, açık renk gözler, büyük yanaklar, sarkık üst dudaklar, dışa çıkık veya içe göçük gözler, çok yukarıdaki veya aşağıdaki kulaklar, açık ağız derecesi.

Boyun: Hafifçe kısa olması, çok kısa olması, gırtlağın etrafında gevşek/sarkık deri bulunması, gerdanın olması, çok uzun (orantısız şekilde) boyun.

Vücut: Arkanın dar olması, eğri sağrı, arkanın sallanması, zayıf sırt, Kaburgaların uygunsuz ya da çok fazla yayılmış olması, göğsün uygunsuz derinliği ya da genişliği, arkanın tamamına göre çok uzun olması, çok kısa göğüs kafesi, kuyruk biçiminin çok yüksekte ya da aşağıda olması ya da çok küçük ya da fazla kıvrılmış olması.

Eklemler (eklemli organlar): Ön ya da arka tarafta (sağrı) çok az ya da çok fazla açı olması, gevşek dirsek,  standart pozisyondan sapmalar ve kemik ile oynak yerlerinin uzunlukları, çok küçük ya da geniş adımlar, cow-hock (arka bacakların parantez şeklinde durması, dirsekler içe ayaklar dışa doğru bakan fiziki kusur),  ayrık arka bacaklar, açık veya yumuşak patiler, kıvrık parmaklar, renksiz tırnaklar.


Kürk: Çok açık ya da keskin çizgilerle belirli olmayan işaretler, lekeli işaretler, çok koyu maske, bacaklarda büyük siyah benekler, göğüs işaretlerinin çok belirsiz görünmesi ya da çok büyük olması, uzun, yumuşak, kıvırcık ya da cansız tüyler. İnce kürk, çıplak bölgeler, vücuttaki tüylerde geniş perçemler, alt kürkün görülebilir olması.

Karakter: Yetersiz kendine güven, çok yüksek karakter, çok keskinlik, sinirlenme eşiğinin çok düşük ya da yüksek olması.

Büyüklük: Standart büyüklükten 2 cm'den fazla olan sapmalar, kalite derecesinin azalmasına sebep olur.

Tırıs: Sallanan/yalpalayan, kısıtlanmış ya da sert tırıs; hızı/adımlaması.


Diskalifiye Hataları

Genel:

Gözler: Sarı gözler (Avcı kuşlardaki gibi göz); gözde perde bulunması.

Diş yapısı: Dışa kapanan ısırma biçimi, tam kapanmama, eksik diş.

Kürk: Beyaz benekler, uzun ve dalgalı tüyler, ince kürk ya da büyük kel bölgeler.

Karakter: Korkak, endişeli ve agresif hayvanlar.

Büyüklük: Standardın 2 cm’den fazla üstünde ya da altında kalanlar.

Fiziksel veya karakteristiksel anormallikler gösteren köpekler diskalifiye edilmelidir.

N.B(??): Erkek hayvanlar, torbaya düşmüş iki normal testis sahibi olmalıdır.

<<< önceki               |               devam et >>>

KAYNAKLAR
ALÉN, Keijo; “Irk standardı ve değerlendirmeler üzerine yorumlar”, The Dobermann, Finlandiya: 3/1990.

ÇELEBİ, Burcu (Çev); KAPLAN, Itır Arvuz Kaplan (Çev), GÜLSAÇAN, Oktay (Düz). “Fin Dobermann Kulübü’nün Üretim Programı”, Türkiye: 2007.

http://www.dpca.com

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage