İzmir Köpek Eğitim Programlarımız

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

İzmir Köpek Eğitimi & Köpek Oteli

İzmir Köpek Eğitim Programlarımız
Köpek Eğitim programlarımıza göz atmadan önce, Sahiple eğitim ve eğitim konseptimiz'le ilgili yazılarımızı okumanızı da tavsiye ederim.

Hâlâ kafanızda hangi tarzda bir eğitimin size ve köpeğinize uygun olduğuyla ilgili sorular mı var? O halde tüm dünyada Yaygın Eğitim metodları ve size en uygun köpek eğitmenini nasıl bulursunuz adlı yazılarımı da okuyabilirsiniz.

Eğitim programlarımız International Association of Canine Professionals standartlarına  ve Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED) standartlarına uygundur.
Köpek Sahibi Adayı EğitimiKimler için?
Bu eğitim programımız, köpek sahiplenmeye karar verme aşamasındaki hayvanseverleri kapsayan bir eğitim programıdır. Hayatını bir köpeğe açacak herkesin dört saatini ayırıp bu bilgileri edinmesini tavsiye ediyorum. Doğru bir başlangıçla, potansiyel sorunları daha doğmadan ortadan kaldırabilirsiniz.

Eğitim Konsepti Nasıl?

Köpek Dünyasına Giriş I eğitim programımızın tamamını uzaktan (online) alabilirsiniz.

 • Bu programımızda 1 CANLI  Soru-Cevap (online) etkinliği ve
 • Birebir online ya da yüz yüze 1 saat danışmanlık ücretsizdir.

Yüz yüze Danışmanlık, Bornova'daki ofisimizde, Veteriner Kliniğimizde ya da Kemalpaşa'daki Köpek Eğitim Merkezimizde verilmektedir.


Eğitim Süresi Nedir?
120 dk içerik
60 dk Soru - Cevap Etkinliği
60 dk Danışmanlık
Toplam: 4 Saat

Eğitim Programının İçeriği Nedir?
 • Kişinin talep, beklenti ve yaşantısına uygun köpek ırkı, yaşı, cinsiyeti, yavru/köpek seçimi konularında bilgilendirme ve desteklemeyi,
 • Ailenin köpekten gelecekteki beklentilerine göre yeni yuvasına adaptasyonu sırasında yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri, 
 • Köpek eğitimi ve davranışlarının temellerini,
 • Köpeğin eve girdiği andan itibaren onunla kurulması gereken iletişimin yöntem ve tekniklerini,
 • Köpek sahiplerince sık yapılan yanlışlar konusunda bilgilendirmeyi,
 • Evin köpek yetiştirmeye uygun biçimde gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi için tavsiyeleri içerir.


           Yavru Köpek Yetiştirme Eğitim Programı           Kimler için?

           Ailesine yeni bir yavru köpek katmak isteyen, yavru bir köpekle birlikte yaşamak için adım atan herkes için alınması gereken teorik ve pratik pek çok bilgiyi içeren bir eğitim programıdır. 

           Köpeğinin yavruluğunu en az sorunla atlatan köpek sahipleri, bu süreçte öğrenecekleri bilgilerden ömürleri boyunca faydalanacakları ve problemleri henüz büyümeden çözecekleri için köpekleriyle ilişkileri de daha kuvvetli olacaktır. 

           Unutmayın, köpeğin hayatındaki en kritik zaman, 4 aya kadar olan sosyalizasyon dönemidir.

           Yavru Köpek Yetiştirme eğitim programımıza 6 aylıktan küçük tüm köpeklerin sahipleri katılabilir.

           Eğitim Konsepti Nasıl?
           Eğitimlerin Teorik ve Pratik kısımları vardır. Teorik kısımlar uzaktan ya da yüz yüze olabilirken, pratik kısımlar yalnızca yüz yüze verilir. 

           Eğitim Süresi Nedir?
           Yavru Köpek Sosyallik Sınavı (YKS) Eğitim Programı: 6 Saat

           Eğitim Programının İçeriği Nedir?

           Programın ölçülebilir olması adına bu programın ölçmesi KÖPED ya da KIF'ın düzenleyeceği YKS (Yavru Köpek Sosyallik Sınavı) ile yapılır.
           • Köpeğiniz eve girdiği andan itibaren ona nasıl davranmanız gerektiğini,
           • Köpekle doğru bir iletişim kurmanız için gereken temel bilgileri,
           • Köpeğinizi anlayabilmeniz için gereken teorik bilgileri,
           • Yavru köpeğinize tuvalet alışkanlığının doğru kazandırılması için gerekli bilgileri,
           • Kafes, çit vb. gereçlerle alan sınırlandırılmasının yapılmasını,
           • Isırma, kemirme, üste atlama, ağlama, havlama gibi karşılaşmanızın muhtemel olduğu yavru davranışlarının doğru şekilde sonlandırılması için gerekli bilgileri,
           • Yavrunun sosyalizasyonu için izlenecek yol haritasını,
           • Yavru karakterinin muhtemel risklerini ve geleceğe yönelik modifikasyonu için yapmanız gerekenleri,
           • Yavru köpeğin sevk kayışına alıştırılmalısını,
           •  Sevk kayışı ile doğru yürüyüşü,
           • Yavru köpeğin yalnızlığa alıştırılmasını,
           • Köpek sahibinin ömür boyu ihtiyaç duyacağı klasik koşullanma, edimsel koşullanma gibi kuram ve 
           • Pozitif eğitim, klasik eğitim, dengeli eğitim gibi eğitim yaklaşımlarını,
           • Bazı eğitim araç ve gereçlerinin tanıtılmasını,
           • Köpekle doğru oyun oynama yöntem ve tekniklerini,
           • "Gel, otur, bekle, otur - bekle, yat - bekle, yerine geç, aferin, hayır, bırak" gibi temel sözcük ve istendik davranışların pozitif eğitim yöntemleriyle öğretilmesini kapsar.


                                        Temel Eğitim Programı (Temel İtaat Eğitimi)                                        Kimler için?

                                        Köpeği ile birlikte toplum içinde çevreye rahatsızlık vermeden ve çevreden rahatsız olmadan sosyal yaşantısını sürdürmek isteyen köpek sahipleri ve 3 aydan büyük, 8 aydan küçük tüm köpekler bu programa katılabilir.

                                        Not: Prensip olarak eğitim süreçlerimizde "Komut", "İtaat" gibi köpek-insan ilişkisinin doğasında aslında olmayan sözcükleri kullanmıyoruz. Ancak yaygın söylenişleri parantez içinde belirtiyoruz.

                                        Temel İtaat Eğitimi kapsamında programımız sektördeki karışıklığı gidermek adına, SKS, TYS I ve TYS II Sınavlarına hazırlık eğitimleri şeklindedir ve programların sonunda KÖPED ve KIF hakemlerince düzenlenecek sınavlara katılım standarttır.


                                        Eğitim Konsepti Nasıl?

                                        Temel eğitimlerin Teorik ve Pratik kısımları vardır. Teorik kısımlar uzaktan ya da yüz yüze olabilirken, pratik kısımlar yalnızca yüz yüze verilir. 


                                        Eğitim Süresi Nedir?

                                        Sosyal Köpek Sınavı (SKS) Eğitim Programı: 6 Saat

                                        Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı I (TYS 1) Eğitim Programı: 12 Saat

                                        Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı II (TYS 2) Eğitim Programı: 18 Saat


                                        Eğitim Programının İçeriği Nedir?

                                        Programın ölçülebilir olması adına bu programın ölçmesi KÖPED ya da KIF'ın düzenleyeceği SKS, TYS I ve TYS II ile yapılır.

                                        Genel olarak tüm bu programlarda köpeğin 

                                        • Sosyal alanda rahatsızlık vermemesi ve orada bulunmaktan rahatsız olmaması
                                        • Sevk kayışlı yürüyüş
                                        • Gel
                                        • Otur
                                        • Yat
                                        • Bekle gibi temel davranışlar,
                                        • Yabancı ile karşılaşma, motorlu, bisikletli, farklı kıyafetli insanlar gibi farklı görsel ve işitsel uyaranlara karşı tepkilerin ölçülür.

                                        TYS Sınavlarında, günlük sosyal yaşantıda hayvan sahibinin ihtiyaç duyacağı Cafe/Restoran, Veteriner Muayenesi, Araçla Seyahat, Doğru Oyun Oynama gibi davranış kalıpları eklenmiştir.

                                        • Detaylı bilgi için Bkz: Sosyal Köpek Sınavı (SKS) İçeriği ve Sınav Yönergesi 
                                        • Detaylı bilgi için Bkz:Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı I-II (TYS I-II) İçeriği ve Sınav Yönergesi

                                        İLERİ EĞİTİM PROGRAMI (İleri İtaat Eğitimi)

                                        Kimler için?

                                        Köpeği ile SKS, TYS I ve TYS II eğitim programlarını başarı ile tamamlayıp köpeğinin eğitim seviyesini daha da ileriye taşımak isteyen hayvan sahipleri köpekleriyle birlikte bu programa katılabilir.

                                        Not: Prensip olarak eğitim süreçlerimizde "Komut", "İtaat" gibi köpek-insan ilişkisinin doğasında aslında olmayan sözcükleri kullanmıyoruz. Ancak yaygın söylenişleri parantez içinde belirtiyoruz.

                                        İleri İtaat Eğitimi kapsamında programımız sektördeki karışıklığı gidermek adına, TYS III, BH (Refakat Köpeği) Sınavlarına ve TYS IV unvanına hazırlık eğitimleri şeklindedir ve programların sonunda KÖPED ve KIF hakemlerince düzenlenecek sınavlara katılım standarttır.


                                        Eğitim Konsepti Nasıl?

                                        İleri eğitimlerin Teorik ve Pratik kısımları vardır. Teorik kısımlar uzaktan ya da yüz yüze olabilirken, pratik kısımlar yalnızca yüz yüze verilir. 


                                        Eğitim Süresi Nedir?

                                        Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı III (TYS 3) Eğitim Programı: 30 Saat

                                        Refakat Köpeği (BH) Sınavı Eğitim Programı: 30 Saat

                                        Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı IV (TYS 4) Eğitim Programı: TYS III + 12 Saat


                                        Eğitim Programının İçeriği Nedir?

                                        Programın ölçülebilir olması adına bu programın ölçmesi KÖPED ya da KIF'ın düzenleyeceği TYS III ve BH ile yapılır.

                                        Genel olarak bu programlarda köpeğin 

                                        • Sosyal alanda rahatsızlık vermemesi ve orada bulunmaktan rahatsız olmaması
                                        • Sevk kayışlı yürüyüş
                                        • Sevk Kayışsız yürüyüş
                                        • Gel
                                        • Otur
                                        • Yat
                                        • Bekle gibi temel davranışlar
                                        • Tüm bu istendik davranışların ödülsüz yapılması
                                        • Tüm bu istendik davranışların sesli ya da görsel iletişim yollarından biriyle köpekten istenmesi
                                        • Yabancı ile karşılaşma, motorlu, bisikletli, farklı kıyafetli insanlar gibi farklı görsel ve işitsel uyaranlara karşı tepkilerin ölçülür.

                                        TYS Sınavlarında, günlük sosyal yaşantıda hayvan sahibinin ihtiyaç duyacağı Cafe/Restoran, Veteriner Muayenesi, Araçla Seyahat, Doğru Oyun Oynama gibi davranış kalıpları eklenmiştir. 
                                        • Detaylı bilgi için Bkz: Toplumsal Yaşama Uyum Sınavı (TYS) III-IV  İçeriği ve Sınav Yönergesi
                                        • Detaylı bilgi için Bkz: Refakat Köpeği (BH) Sınavı İçeriği ve Sınav Yönergesi

                                        Hiç yorum yok

                                        Yorum Gönder

                                        Error 404

                                        The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

                                        Go to Homepage